Vordingborg MC Center: Algade 7, 4760 Vordingborg Tlf: 55 37 00 53 E-mail: MCSALG@VOMC.DK Åbningstider: mandag-fredag kl. 9-17, lørdag kl. 10-12

Nyhedsbrev

Modtag nyheder fra Vordingborg MC. Du modtager dermed information vedr. tilbud, arrangementer og nyheder direkte i din mailbox.

Vi værner om dine persondata. Læs vores persondatapolitik.

PERSONDATA

OPLYSNINGER OM KUNDERS PERSONDATA


Retningslinjer for behandling af kunders personoplysninger hos Vordingborg MC Center (CVR 31257484).


Som følge af indgåelse af forskellige aftaler med Vordingborg MC, accepterer du denne privatlivspolitik.


Oversigt

1. Generelt

2. Personoplysninger

2.1 Hvornår beder vi om personoplysninger?

2.2 Hvad er personoplysninger?

2.3 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.4 Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.5 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.6 Retten til adgang til dine personoplysninger

2.7 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.8 Retten til sletning af dine personoplysninger

2.9 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

3. Kontakt


1. Generelt

Gennem din aftale med Vordingborg MC indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.


2. Personoplysninger

2.1 Hvornår beder vi om personoplysninger?

-Når du bestiller arbejde på vores værksted

-Når vi bestiller udstyr, reservedele el.lign. hjem til dig

-Når du leverer din MC til vinteropbevaring

-Når du skal have hentet/bragt din MC fra/til en adresse

-Når du skal prøvekøre et køretøj

-Når vi laver en forsikringsskade for dig

-Når du skal have lavet finansiering

-Når du køber eller sælger en MC gennem os

-Når du skal kontaktes af os

-Når du skriver dig op til at modtage vores elektroniske nyhedsbrev


2.2 Hvad er personoplysninger?

Vordingborg MC beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller tid til service, forespørgsel på reservedele, handler MC eller indgår anden ydelse. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail, forsikringsselskab, cpr. mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.


2.3 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Vordingborg MC består.

Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og bestillinger.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, fysisk i mappe i henhold til regnskabsloven, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i regnskabet. Ved ophør som kunde i Vordingborg MC vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.


2.4 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Vordingborg MC.


Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart, medmindre der er tale om registrering af et køretøj, garanti procedure eller ligende.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Vordingborg MC (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.


2.5 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Vordingborg MC ret til at få Vordingborg MC´s bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Vordingborg MC, såfremt disse ikke allerede er slettet. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.


2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Vordingborg MC uden unødig forsinkelse.


2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Vordingborg MC uden unødig forsinkelse, hvis Vordingborg MC ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Vordingborg MC i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Nyhedsbreve kan du til enhver tid selv afmelde her.


2.8 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Vordingborg MC´s IT-system eller fysisk i aflåst rum.


Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.


2.9 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.


3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Vordingborg MC, skal du rette henvendelse til Mette Dörge på e-mail: mcmette@vomc.dk


Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.


Hvis du ønsker at klage over Vordingborg MC´s behandling af dine personoplysninger kan dette ske til

Datatilsynet:Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk


Med venlig hilsen

Vordingborg MC Center


Senest revideret: 7/2-2022

Næste revision: 7/2-2023